Izolacja rur ciepłej wody i rur z zimną wodą. Na co zwrócić uwagę?

Wykonanie izolacji instalacji sanitarnej wiąże się z koniecznością przestrzegania pewnych wytycznych. Nie możemy jej wykonać czymkolwiek, gdyż istotny jest tu dobór odpowiedniego materiału zapewniającego określonego właściwości cieplne. Rury centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody powinny być zabezpieczone podobnie jak te z zimną wodą. Zapobiega to powstawaniu jakichkolwiek uszkodzeń samych rur, ale też materiałów znajdujących się w najbliższym otoczeniu naszej instalacji. 

Odpowiednia izolacja zapobiega też stratom ciepła, a co za tym idzie zmniejszają się koszty zużycia energii cieplnej. Mamy więc wydajną i ekonomiczną instalację. Kolejna kwestia to uszkodzenia mechaniczne, które mogą powstawać przy niezabezpieczonych odpowiednio rurach. Nie ma wówczas mowy o jakichkolwiek otarciach, uszkodzeniach, czy pęknięciach. Do zabezpieczenia naszych rur w budynku zobligowani jesteśmy też przez polskie prawo, które nakazuje stosowania izolacji rur od centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Nic w tym dziwnego, gdyż zyskują na tym wszyscy, a szczególnie my sami. Odpowiednia izolacja to niskie straty ciepła. Jedną z zalet izolacji jest także tłumienie dźwięków dochodzących z działającej instalacji grzewczej.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze i wykonaniu izolacji?

Przede wszystkim montażu warstwy ochronnej dokonujemy dopiero po sprawdzeniu całej instalacji grzewczej. Powinniśmy wykonać próbę ciśnieniową, za pomocą której wykryjemy wszelkie nieszczelności. Jeśli nasza instalacja nie przecieka to mamy pewność, że położona warstwa ochronna zabezpiecza w pełni suche rury. Wybierając izolację warto zwrócić uwagę na podstawowe materiały jakie są w tym celu wykorzystywane, są nimi: pianka poliuretanowa, wełna mineralna, pianka polietylenowa, styropian, wełna szklana i wełna mineralna. Bez względu na wybrany materiał uzyskamy dobre właściwości termiczne, trzeba jedynie pamiętać o zastosowaniu odpowiedniej grubości izolacji. Przepis ten jest regulowany przez polskie prawo, w internecie znajdziemy specjalną tabelę w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jeżeli wybór jest jeszcze przed nami to warto zapoznać się z kilkoma czynnikach, od których zależeć będzie wybór materiału izolacyjnego dla rur centralnego ogrzewania i rur z zimną wodą:

    a) materiał z jakiego jest wykonano nasze rury

    b) temperaturę samych pomieszczeń, ale i wody, która będzie przepływać przez naszą instalację

    c) współczynnik przewodnictwa cieplnego (im niższy tym lepiej)

    d) łatwość montażu, czyli elastyczność materiału

    e) współczynnik przenikania dyfuzyjnego pary wodnej (im wyższy tym lepiej)

    f) grubość izolacji

    g) forma materiału, której wybór będzie zależał od kształtu i grubości rur. W sprzedaży dostępne są otuliny, maty, kształtki. Dobrze położona izolacja powinna ściśle przylegać do rur. Zobacz też: budowa garażu bez błędów.