Instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wodna a betonowanie fundamentów.

Inwestor stawiający nowy budynek musi uwzględnić właściwą lokalizację i położenie poszczególnych elementów instalacji: elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej. Błędy na tym etapie po wykonaniu betonowania fundamentów będą wymagały poprawek i tym samym przyniosą za sobą nieplanowane wydatki. Niezbędnym elementem każdego budynku jest także instalacja odgromowa, a także uziom instalacji elektrycznej. 

Instalacja wodna oraz kanalizacja

W przypadku instalacji wodnej, wykonujemy montaż rur poniżej głębokości przemarzania. Jest to warunek konieczny, aby system działał w pełni poprawnie. W tym celu instalację układa się pod ławą fundamentową. Rozwiązaniem wykorzystywanym zwykle w tym wypadku jest montaż dodatkowej, giętkiej rury, która posłuży do umieszczenie w niej rury transportującej wody. Peszel zawsze umieszczamy ponad gruntem tak, aby elementy te wystawały i umożliwiały dobre umocowanie rury właściwej. Przyjmuje się, że w przypadku miejsca od strony budynku, rura powinna wystawać powyżej gruntu, natomiast od strony wewnętrznej umieszczamy ją ponad płytą wykonaną z betonu. Zakończenie giętkiej rury powinno się zlokalizować dokładnie w punkcie, gdzie zaprojektowano przyłącze wodne. Instalacja kanalizacyjna wymaga ułożenia elementów w warstwie zagęszczonego piasku. Konieczne jest zachowanie 2 lub 3-procentowego spadku, który powinien przebiegać w kierunku odpływu ścieków. Błędy w głębokości umocowania i zachowanie zbyt dużego lub małego spadku mogą przyczyniać się do niewłaściwej pracy systemu odpływowego. Odpływ może generować problem także jeśli chodzi o osadzanie się w rurach osadu oraz tworzenie zatorów. Konieczne jest zaprojektowanie miejsca na rewizję, która w razie awarii pozwoli na prowadzenie działań naprawczych. Szczególną uwagę należy poświęcić na szczelny montaż poszczególnych elementów. W tym celu korzysta się z zacisków wyposażonych w uszczelki. Dobra instalacja kanalizacyjna to taka, w której zastosowano możliwe najmniejszą liczbę złączek. Po wykonaniu kanalizacji powinniśmy przeprowadzić test szczelności. W tym celu zamykany jest opływ, następnie do systemu trafia woda. Jeżeli woda nie jest w stanie utrzymać się na jednakowym poziomie to oznacza to problem ze szczelnością.

Instalacja odgromowa i uziemienie

Jeśli zatrudniliśmy do montażu instalacji elektrycznej specjalistę to doradzi nam on wykonanie uziemienia oraz instalacji odgromowej. Za wykonanie właściwej instalacji będziemy jednak odpowiedzialni my sami, a nie elektryk. W celu wykonania powyższych instalacji wykonuje się stalowe pręty w zbrojeniu fundamentów które są następnie spawane i przytwierdzono zaciskami do stalowego płaskownika. Bednarkę przygotowaną pod uziom należy zlokalizować ponad fundamentem w punkcie, gdzie przewidziana została rozdzielnica. W przypadku instalacji odgromowej, punkty zabezpieczające budynek znajdują się na zewnątrz w narożnikach budynku.