Wentylacja hybrydowa – jak to działa?

Wentylacja hybrydowa w swojej budowie łączy cechy naturalnej wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej. Wszystko to za sprawą użycia elementów sterujących działaniem obu instalacji znajdujących się w budynku. Działanie polega tu więc na wymianie powietrza w sposób naturalny w dni, kiedy warunki na zewnątrz sprzyjają działaniu wentylacji grawitacyjnej. Z kolei w momencie, gdy nie ma takiej możliwości uruchamia się mechaniczny sposób wymiany powietrza. Nie ma w zasadzie jednej definicji wentylacji hybrydowej, ponieważ producenci stosują różnego rodzaju koncepcje przy tworzeniu systemów wentylacji. 

W sprzedaży znajdziemy więc systemy wentylacji mechanicznej oraz naturalnej (działanie naprzemienne), naturalną wentylacją, której praca wspierana jest z użyciem wentylatora, czy też wentylację mechaniczną wspomaganą przez działanie wiatru oraz wyporu termicznego. Instalacja hybrydowa jest najprościej mówiąc połączeniem koncepcji wentylacji mechanicznej oraz naturalnej. Działanie systemu wentylacji hybrydowej jest tu więc wspomagane przez jedną lub drugą instalację. Głównym zadaniem jest tu więc utrzymanie właściwej intensywności wymiany powietrza w budynku z równoczesnym ograniczeniem zużycia energii potrzebnej do działania instalacji. Zaletą takiego rozwiązania jest skuteczne działanie wspomagające wymianę powietrza w budynku z użyciem technologii wykorzystywanej w obu systemach wentylacji: grawitacyjnej i mechanicznej. Wentylacja hybrydowa jest również tania w eksploatacji i zakupie, jak również bardzo cicha.

Montaż wentylacji hybrydowej oraz sterowanie

Wentylacja hybrydowa sprawdzi się zarówno w nowo postawionym budynku, jak również już istniejącym wyposażonym w tradycyjną wentylację grawitacyjną. Konieczne jest jedynie użycie właściwych nawiewników w przypadku naturalnej wentylacji. Należy pamiętać, że nawet właściwe wykonane kanały wentylacyjne w budynku mogą pracować niewystarczająco w przypadku, gdy do pomieszczeń nie napływa wystarczająca ilość świeżego powietrza. Wówczas trudno jest mówić o skutecznym działaniu wentylacji hybrydowej. Może też dojść do sytuacji, gdy nasady hybrydowe spowodują odwrócenie ciągu w kanałach wentylacyjnych. Konieczne jest więc użycie nawiewników okiennych lub ściennych. Najczęstszym wyborem wśród inwestorów są instalacje hybrydowe sterowane automatycznie. Ręczne sterowanie kłóci się z wygodą użytkowania, nie jest też w żadnym stopniu wydajne. W przypadku automatycznego sterowania system na podstawie czujnika lokalizuje nadciśnienie. W takiej sytuacji uruchamiana jest nasada, która poprawia jakość przepływu powietrza.

Elektroniczne sterowniki

Wentylacja hybrydowa podobnie jak mechaniczna z rekuperacją korzysta z możliwości zaprogramowania instalacji do pracy z określoną częstotliwością w ciągu dnia, a także prędkością. Ustawienie wyższej prędkości pracy jest zalecane szczególnie w godzinach, kiedy wewnątrz pomieszczeń egzystują mieszkańcy. Zużycie energii elektrycznej możemy więc utrzymać na niskim poziomie decydując, kiedy instalacja będzie pracować z pełną mocą, a kiedy nie. Należy pamiętać, że pomimo niższego kosztu zakupu taka instalacja nie może równać się z możliwościami wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Niemniej jest to dobre rozwiązanie dla inwestorów z ograniczonym budżetem, którzy chcą poprawić działanie wentylacji w budynku wyposażonym w naturalny system wymiany powietrza. Poznaj możliwości systemów wentylacji na stronie: wentylacja mechaniczna.