Czy do rozbiórki domu potrzebne jest pozwolenie?

Kupując działkę, na której znajduje się już dom staniemy przed zadaniem rozbiórki starej konstrukcji. Podobnie sprawa wygląda w przypadku różnego rodzaju budynków gospodarczych, szop itd. Wówczas może okazać się konieczne uzyskanie stosownego pozwolenia na rozbiórkę, dzięki czemu nasze prace pójdą zgodnie z planem. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie obiekty wymagają uzyskania takiej zgody. W dalszej części wpisu sprawdzimy, jakie cechy musi spełniać budynek, aby konieczne było złożenie wniosku o wyburzenie konstrukcji. 

W przypadku budynków o wysokości do 8 m i nie znajduje się w wykazie zabytków to wówczas do jego wyburzenia nie będzie potrzebne pozwolenie. Pamiętać należy jednak o tym, że taki dom lub inny obiekt musi znajdować się w odległości od granicy działki nie mniejszej niż połowa jego wysokości. Sprawa ma się identycznie jeśli chodzi o wszelkie budynki niewymagające uzyskania pozwolenia na ich postawienie. Przykładem takich miejsc są wiaty oraz altany. Tutaj również nie mogą być one wpisane do rejestru zabytków. Wyjątkiem od powyższych reguł jest sytuacja, gdy pozwolenie na wyburzenie może okazać się wymagane. Są to przede wszystkim miejsca, których wyburzenie mogłoby zagrozić pogorszeniu stanu środowiska lub warunków sanitarnych. Tak samo ma się kwestia prowadzenia rozbiórki w utrudnionych warunkach. Chcąc wyburzyć budynek wystarczy jedynie zgłosić nasze działania do urzędu miasta lub starostwa powiatowego. W dokumencie muszą znaleźć się dane określające zakres prac, ich rodzaj i sposób wykonania.

Jeżeli chodzi o budynki wpisane do rejestru zabytków to do generalnego konserwatora zabytków trzeba będzie złożyć wniosek o usunięcie obiektu z wykazu zabytków. Na przychylność konserwatora możemy liczyć jedynie wtedy, gdy budynek nie będzie nadawał się do remontu. W chwili uzyskania zgody, możemy złożyć wniosek w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Wszystkie inne przypadki budynków powyżej 8 m lub przy granicach działki będą wymagały uzyskania zgody urzędowej. Oprócz wniosku trzeba przygotować następujące dokumenty: zgodę na piśmie właściciela budynku, szkic rozmieszczenia obiektu, opis zakresu pracy oraz sposobu ich wykonania, a także to jak zabezpieczymy teren pod względem ochrony ludzi i mienia. Projekt rozbiórki jest wymagany raczej rzadko.