Czy zmiany w projekcie budowlanym domu trzeba zgłaszać?

Stawiając nowy dom może się okazać, że w trakcie trwających prac konieczne będą zmiany w projekcie. Taka sytuacja wbrew pozorom ma miejsce bardzo często, wykonaliśmy wszystkie niezbędne formalności, ekipa rozpoczyna prace i okazuje się, że z części rozwiązań będziemy chcieli zrezygnować. Może to wynikać z ograniczonego budżetu topniejącego w oczach lub zmian naszej koncepcji. Wówczas konieczne będą zmiany w projekcie domu, a to może, ale nie musi skutkować koniecznością zgłoszenia części z nich do starostwa. Z pomocą w zrozumieniu kwestii związanych z projektem przychodzi nam podział na czynniki istotne i nieistotne. 

Do czynników istotnych możemy zaliczyć wszelkie prace zmieniające zakres naszych działań. Dobrym przykładem jest chęć dobudowania kolejnego piętra w naszym domu, na co musimy mieć kolejną zgodę urzędników odpowiedzialnych za wydanie wcześniejszego pozwolenia na budowę. Podobnie wygląda sytuacja, kiedy zmieniamy sposób wykorzystania budynku lub jego fragmentu, czy też zagospodarowania danego terenu i warunków zabudowy przestrzeni. Musimy liczyć się z tym, że na decyzję zwrotną przyjdzie nam trochę zaczekać. Podobnie wygląda kwestia wszelkich zmian zmniejszających sam dom np. usunięcie dodatkowego piętra, zmiany w szerokości i wysokości budynku i przemieszczenie jednej z bocznych ścian.

W przypadku czynników nieistotnych, czyli takich, których do starostwa zgłaszać nie musimy sprawa jest dość prosta. Takie czynniki to zmiany niewpływające w żaden sposób na samą konstrukcję budynku (wielkość, szerokość, umiejscowienie ścian zewnętrznych). Wówczas jeśli chcemy zwiększyć liczbę okien, drzwi, rozmieszczenie instalacji elektrycznej, wodociągowej, grzewczej to nie musimy tego nigdzie zgłaszać. Podobnie wygląda kwestia zmiany przeznaczenia każdego z pomieszczeń oraz zmiany materiału na inny tańszy, ale przystosowany do pełnienia tej samej funkcji. Ciekawostką jest tutaj fakt, iż do czynników nieistotnych zalicza się także pewne drobne zmiany w kształcie dachu. Oczywiście dozwolona jest zmiana materiału pokrycia dachowego, możemy też nie zgłaszać niewielkich zmian jak kąt nachylenia i wysokość kalenicy. Musimy jednak pamiętać, że jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy cechy dachu mieszczą się w wymaganiach zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli wartości takie jak np. kąt nachylenia przekraczają wymagany próg, wówczas konieczne będzie uzyskanie pozwolenia.