Dom bez pozwolenia 35m2. Jakie są wymagania?

Domy o wymiarach kawalerki zdobywają uznanie wśród coraz większej rzeszy klientów. Jest to swojego rodzaju alternatywa dla mieszkańców bloków, którzy chcieliby posiadać własny dom. W tym artykule przyjrzymy się, czy rzeczywiście możliwe jest postawienie budynku mieszkalnego do 35 m2 bez pozwolenia. 

Co mówi prawo budowlane?

Zgodnie z przepisami pozwolenia na budowę nie wymagają wolnostojące parterowe budynki rekreacyjne. Są one rozumiane jako obiekty do czasowego wypoczynku, a powierzchnia ich zabudowy nie przekracza 35 m2. Warunkiem niezbędnym do uzyskania zwolnienia z obowiązku jest określona liczba budynków znajdujących się na miejscowej działce. Przyjęto, iż na każde 500 m2 powierzchni możliwe jest pobudowanie jednego takiego obiektu. Podobnie ma się sprawa zwolnienia dla wolnostojących budynków gospodarczych oraz garaży. Tutaj budowa wymaga jedynie zgłoszenia takiego faktu. Ograniczenie dotyczy również samej działki, która musi być objęta miejscowym planem zagospodarowania. Musimy mieć pewność, że miejscowy plan zabudowy określa przeznaczenie terenu oraz wymagania w zakresie zabudowy. Chodzi o to, aby zgłoszone prace budowlane nie stały w sprzeczności z przepisami planu miejscowego. W przypadku terenu nieobjętego miejscowym planem, wówczas niezbędne może okazać się uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Mówimy „może”, ponieważ nie ma jasnych przepisów w tym zakresie, a ich interpretacja zależy od samych urzędników.

Dokonujemy zgłoszenia w urzędzie

Wzór zgłoszenia znajdziemy bezpośrednio w miejscowym urzędzie. Zwykle wystarczy udać się do starostwa lub wykonać własnoręcznie taki dokument. Co powinno zawierać zgłoszenie? W dokumencie określa się rodzaj, zakres oraz metody wykonywanie prac budowlanych. Konieczne jest określenie daty rozpoczęcia prac budowlanych. Błędem będzie opisanie budynku do 35 m2 jako budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Konieczny jest zapis, iż jest to „dom rekreacji indywidualnej”. Tylko wtedy możemy liczyć na pozytywną decyzję. Wraz ze zgłoszeniem konieczne jest złożenie oświadczenia, iż jesteśmy w posiadaniu tejże nieruchomości. Musimy także przedstawić szkic lub rysunki domu do 35 m2. Istotną dla urzędników informacją będą wymiary samego budynku oraz jego lokalizacja w stosunku do działki. Sporadycznie spotkamy się z potrzebą przekazania decyzji o wyłączeniu gruntu z warunków zabudowy bądź produkcji rolnej. Jeśli o czymś zapomnieliśmy to urzędnik skieruje do nas pismo w sprawie uzupełnienia dokumentacji i wyznaczy termin na jej dostarczenie. http://k-bud.pl