Instalacje fotowoltaiczne w domach – pomoc z programu „Mój prąd”.

Dofinansowanie dla prosumentów chcących wykorzystać panele słoneczne w domach mieszkalnych to podstawowe zadanie programu rządowego „Mój prąd”. Wykonanie tego zadania zapowiedział już premier Mateusz Morawiecki, który poinformował o zabezpieczeniu w państwowej kasie na to zadanie kwoty 1 mld zł. Wsparcie finansowe będzie dostępne dla wszystkich inwestorów, którzy chcą zrealizować instalację fotowoltaiczną w obiekcie mieszkalnym. 

Uruchomienie projektu jest możliwe dzięki wspólnym pracom Ministerstwa Energii i Ministerstwa Środowiska. Zgodnie z zapisami projektu dotacje będzie można otrzymać na instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do maksymalnie 10 kW. Określono też pewną granicę maksymalną dla prosumentów. Każdorazowo będzie można uzyskać do 5000 zł dofinansowania na niewielką instalację PV. Z kolei koszt kwalifikowany zakupionego zestawu fotowoltaiki nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł. Montażu fotowoltaiki, na którą chcemy otrzymać pomoc nie będzie można wykonać przed ogłoszeniem naboru. W przypadku, gdy chcemy dostać dotacje trzeba najpierw będzie zrealizować zadanie, następnie skierować do urzędu właściwy wniosek. Pomysłodawcy projektu podjęli decyzję o stałym naborze wniosków, aż skończą się wszystkie pieniądze przeznaczone na to zadanie. Dotacje mają być realizowane w przyspieszonym trybie, mianowicie najpierw składamy wniosek, później podpisujemy umowę i piszemy kolejny wniosek o dofinansowanie do wykonanej instalacji fotowoltaicznej. Zobacz także: fotowoltaika i energooszczędne instalacje.

Program „Mój prąd” według założeń pozwoli na montaż aż 200 000 mikroinstalacji, które zostaną wykonane poprzez prosumencki system wsparcia finansowego na to zadanie. Jak podkreślał podczas omówienia programu premier Mateusz Morawiecki, prace nad wdrożeniem tego projektu są zaawansowane. Aktualnie 65 tys. prosumentów jest podłączonych do urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł. Nadwyżkę wytwarzanego przez instalację fotowoltaiczną prądu będzie można przekazać do sieci elektroenergetycznej i można będzie zużyć na nowo w ramach rozliczenia z dostawcą. Nie znamy jeszcze dokładnej daty rozpoczęcia naboru wniosków z programu rządowego. „Mój prąd” podobnie jak program  „Czyste Powietrze” pozwala na zainstalowanie fotowoltaiki znacznie taniej dzięki systemowi dotacji. Tego typu instalacja zwróci się na przestrzeni kilku lat i umożliwia uniezależnienie się mieszkańców domu od energii produkowanej przez tradycyjne elektrownie węglowe.