Plan zagospodarowania przestrzennego działki.

Plan zagospodarowania przestrzennego to dokument, który prędzej, czy później napotkamy na drodze budowy domu. To w nim zawarte są treści mówiące o tym jaką zabudowę możemy wykonać na danym terenie i czy nie kłóci się to z ogólnie przyjętymi normami. Określa on szczegółowe warunki budowy na danym terenie z uwzględnieniem zasad budowlanych, do których musimy się zastosować. Jeżeli nasz grunt posiada taki plan to wcale nie powinniśmy się tym martwić, gdyż jego obecność ma swoje plusy. 

Plan zagospodarowania przestrzennego działki może zdecydowanie ułatwić nam dopełnienie wszelkich procedur w postaci uzyskania niezbędnych pozwoleń. Dzięki wymaganiom zawartym na urzędowym piśmie możemy krok po kroku wypełniać kolejne etapy, aż do momentu budowy domu. Dokument ten omawia zwykle tereny, gdzie nie ma kłopotów z podłączeniem się do lokalnej sieci i mediów. Plan reguluje też kilka istotnych kwestii, które mogą być niejasne dla osób niezaznajomionych ze sztuką budowlaną. Wsród nich możemy wymienić:

    • informację o liczbie kondygnacji jakie może posiadać nasz dom

    • określenie szerokości frontowej elewacji

    • określenie formy zabudowy pod dom jednorodzinny lub budynki przemysłowe

    • informację mówiącą o możliwości postawienia na danym terenie domków wolnostojących, zabudowy szeregowej lub bliźniaczej

    • określenie minimalnej wielkości jaką może mieć działka

    • ustalenie jaka część działki może być zabudowana

Szczególnie ważne może okazać się zapoznanie z planem zagospodarowania przestrzennego na działce znajdującej się w zupełnie innym regionie Polski. To istotna informacja dla osób przeprowadzających się, które chcą zbudować swój nowy dom w górach lub nad morzem. Wówczas wśród wymagań w dokumencie mogą znaleźć się bardziej strome dachy, czy stosowanie wyłącznie jednego koloru elewacji. Część terenów ma bardzo restrykcyjne wymogi dotyczące zabudowy, warto więc poznać je jeszcze przed wielkimi planami na budowę. Bez względu na miejsce, gdzie powstaje dom należy przed jakimikolwiek pracami dokładnie przeanalizować taki plan. Jeżeli jednak takiego planu nie znajdziemy w lokalnym urzędzie gminy lub dziennikach urzędowych to należy zgłosić prośbę o wydanie takiego dokumentu. Wówczas musimy liczyć się z wielotygodniowym oczekiwaniem, które wstrzyma wszystkie podjęcie jakichkolwiek działań budowlanych. O budowie domu przeczytacie Państwo także w innych artykułach na stronie.