Instalacje fotowoltaiczne na terenach rolnych.

Użytkowanie terenów rolnych do produkcji energii elektrycznej jest możliwe. Takie wnioski prezentują badacze z Instytutu Fraunhofer ISE w Niemczech. Nie chodzi jednak o montaż zwykłej instalacji na wolnych gruntach, lecz o eksperymentalne rozlokowanie paneli fotowoltaicznych na ziemiach, gdzie prowadzona jest aktywna uprawa roślin. 

Nietypowa instalacja fotowoltaiczna

Nietypowy system paneli słonecznych składa się z dwustronnych modułów, które przymocowano do specjalnych stelaży zawieszonych na wysokości 5 metrów. Według wstępnych założeń badaczy powinno to umożliwić skuteczne zwiększenie produkcji energii o ¼ w porównaniu do standardowo zlokalizowanych paneli słonecznych. Działka o rozpiętości 3 ha oraz instalacja PV położona jest na gruntach rolnych. Założenia eksperymentu miały wykazać, że możliwa będzie produkcja energii poprzez instalację o mocy 194 kW, co miało odpowiadać zapotrzebowaniu ponad 60 gospodarstw rodzinnych. W powyższym przykładzie przyjęto popyt na energię w czteroosobowej rodzinie. Energia elektryczna produkowana przy użyciu tejże farmy wykorzystano do zasilania gospodarstw oraz do do ładowania pojazdów elektrycznych.

Początkowe obawy i efekty eksperymentu z panelami słonecznymi

Wiele wątpliwości wynikało z faktu, że był to projekt pilotażowy. Pierwotne założenia mogły zostać przyćmione przez rzeczywiste uzyski energetyczne. Wielu rolników spodziewało się, że fotowoltaika w gospodarstwie rolnym, które uprawia warzywa na swoim terenie przyniesie więcej strat niż zysków. Instalacje fotowoltaiczne rozmieszczone zostały nad aktywnymi uprawami, obawy rolników były więc zasadne. W ramach analizy dokonano porównania instalacji pilotażowej z gruntami bez takiej inwestycji. Początkowo zauważono straty w produktywności upraw, jednak w drugim roku funkcjonowania eksperymentu odkryto, że panele słoneczne wygenerowały o 2% więcej energii niż miało to miejsce w pierwszym roku działania instalacji. Zauważono wzrosty produkcji energii elektrycznej w przypadku paneli słonecznych położonych nad uprawami selera, pszenicy ozimej, ziemniaków – wzrosty odpowiednio o 12%, 3%, 103%. Okazało się, że początkowe obawy mają się nijak do efektów działania instalacji. Fotowoltaika generowała zacienienie roślin, ale w dłuższej perspektywie zapewniała ochronę roślinom narażonym na zbyt silne promieniowanie UV.

Grunty rolne z nowoczesną fotowoltaiką

Wnioski zaprezentowane przez niemiecki instytut wskazują, że fotowoltaika sprawdza się zarówno w przypadku wolnych gruntów rolnych, lecz także tych obsianych płodami rolnymi. Możliwe jest więc tworzenie farm oraz mniejszych instalacji fotowoltaicznych bez względu na charakterystykę danego terenu. Panele słoneczne w gospodarstwach rolnych przyczyniają się do obniżenia rachunków za energię elektryczną. Zmniejszają się więc koszty utrzymania oświetlenia, narzędzi rolniczych. Przekłada się to na realną oszczędność i uniezależnia rolnika od dostaw prądu z tradycyjnej sieci. Niejednokrotnie jest tak, że tereny w całym kraju są narażone na uszkodzenia sieci przesyłowych w trakcie niesprzyjających warunków. Instalacja fotowoltaiczna stanowi więc pełne zabezpieczenie gospodarstwa rolnego. Dowiedz się więcej: fotowoltaika dla gospodarstwa rolnego.