Kiedy trzeba wykonać projekt ocieplenia budynku?

Projekt docieplenia budynku to czysta formalność, często jednak zapominamy o niej prowadząc niekiedy prace niezgodnie z prawem. Docieplenie budynku ma w końcu służyć przez wiele lat zapewniając nam bezpieczeństwo bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dobrze wykonana izolacja jest możliwa właśnie dzięki wypełnieniu niezbędnych formalności z uwzględnieniem parametrów obiektu np. wysokości budynku. 

W przypadku domu lub budynku o wielkości nie przekraczającej 12 m nie ma konieczności tworzenia dodatkowego projektu. Wówczas wystarczy prowadzone prace ociepleniowe zgłosić odrębnym pismem. Wyższe konstrukcje są już zobligowane do zgłoszenia pozwolenia na budowę, dzięki czemu będziemy mogli docieplić wyższe strefy w danym obiekcie. Wszystkie te kwestie regulowane są przez polskie prawo budowlane m.in. art. 29 ust. 2 pkt 4. Jeśli chodzi o zgłoszenie naszych prac dla mniejszych budynków wystarczy jedynie dokonać zgłoszenia w starostwie, gdzie składamy odpowiedni wniosek. Taki dokument zawiera sposób przeprowadzenia prac oraz listę materiałów, które wykorzystamy. W przypadku pozwolenia na budowę sprawa się nieco komplikuje. Niezbędne będzie przygotowanie szeregu dokumentów: wniosek o pozwolenie na budowę, cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem projektanta o jego przynależności do określonej izby samorządu zawodowego, decyzją o warunkach zabudowy oraz zaświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania danym budynkiem.

Często przy docieplaniu budynku wymieniana jest stara stolarka okienna lub drzwiowa. Wówczas możemy być świadkiem pewnego prawnego paradoksu, gdyż prawo jasno nie określa, czy wymiana tychże materiałów jest już remontem, czy tylko konserwacją. Konserwacja nie wymaga od nas żadnych dodatkowych dokumentów, natomiast remont powinien być zgłoszony do starostwa i potwierdzony zgodą urzędnika. Wówczas możemy przystąpić do wykonywania prac. Pewne zapisy mocno z sobą kolidują, jeden z zapisów mówi, iż wymiana stolarki jest już remontem. Kolejny zapis mówi już, że taka wymiana okien i drzwi nie może być określana mianem remontu, mówimy wtedy jedynie o konserwacji. O szczegóły warto więc zapytać lokalnych urzędników, którzy być może wybrali sobie stosowania jednego z powyższych przepisów i egzekwują wszelkie przypadki niedostosowania się do litery prawa.