Ogrzewanie domu gazem płynnym ze zbiornika. Poznaj wymagania i sposób działania!

Ogrzewanie przy użyciu gazu płynnego jest stosowane przede wszystkim w budynkach, które nie mają możliwości przyłączenia do tradycyjnej sieci. Jest to rozwiązanie stosowane do dziś, ponieważ jest znacznie bardziej wygodne od pieców zasilanych paliwem stałym oraz znacznie tańsze od ogrzewania elektrycznego. Gaz sprzedawany jako mieszanki dostępny jest w kilku formach: mieszaniny butanu i propanu, butanu technicznego oraz propanu technicznego. 

Techniczna przewaga zasilania gazem płynnym oraz innymi materiałami grzewczymi

W odróżnieniu od gazu ziemnego, ogrzewanie płynnym gazem charakteryzuje się wyższą wartością opałową, co przekłada się na niższe zapotrzebowanie w energię cieplną do ogrzania takiego samego metrażu. Brak uzależnienia od sieci gazowej przekłada się także na uniezależnienie się od wszelkiego rodzaju awarii, a także problemów z właściwym ciśnieniem gazu, które jest niezbędne do skutecznego ogrzania domu. Przewaga nad paliwami stałymi jest tu oczywista i przejawia się w kilku aspektach. Podstawową zaletą gazu płynnego jest brak powstających w wyniku spalania paliw stałych spalin. Nie ma też potrzeby pilnowania instalacji grzewczej, ani też tym przeznaczania miejsca w budynku na składowanie paliw stałych. Przewaga jest widoczna także w stosunku do oleju opałowego, spaliny gazu płynnego cechuje dużo wyższa czystość i brak zapachu. Ponadto w razie awarii, uszkodzony zbiornik nie zanieczyści domu.

Wybierasz zasilanie gazem płynnym? Pamiętaj o wymaganiach prawnych!

Zgodnie z przepisami regulującymi zagadnienie montażu zbiorników naziemnych konieczne jest zachowanie właściwych środków bezpieczeństwa. Pierwszą kwestią jest położenie zbiornika. Nie może się on znajdować w zagłębieniach terenu, okolicy rowów, czy wpustów kanalizacyjnych. Przyjmuje się tu odległość przynajmniej 5 metrów od takiego miejsca. Jeżeli na terenie posesji znajdują się inne budynki gospodarcze to konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości między nimi, a zbiornikiem na gaz płynny. Wymóg ten dotyczy także instalacji przydomowych o pojemności do 10 m3. Podłoże pod zbiornik należy wysypać żwirem, a wszelkiego rodzaju materiały łatwopalne nie mogą znajdować się w pobliżu. Niekiedy konieczne jest dostosowanie dróg dojazdowych, gdyż cysterny przewożące płynny gaz na miejsce mogłyby tworzyć koleiny. Ich obecność w pobliżu zbiornika na ciekłe paliwo jest wykluczone.

Dodatkowa ochrona instalacji

Zbiornik na gaz płynny jest w standardzie malowany specjalną, białą powłoką. Niweluje ona nagrzewanie się pojemnika, a dodatkowo zabezpiecza konstrukcję przed korozją. Jeżeli mamy do czynienia z posesją, która nie została wyposażona w ogrodzenie to należy zadbać o ochronę przed dostępem osób niepożądanych. W tym celu trzeba wywiesić tabliczkę z informacją o zagrożeniu, wraz z niezbędnymi telefonami do służb ratunkowych. Wybierając takie źródło ogrzewania należy pamiętać, iż zbiornik będzie najpierw odebrany przez Inspektora Dozoru Technicznego, a w kolejnych latach konieczne będzie prowadzenie kontroli rewizyjnej zewnętrznej oraz wewnętrznej. Zbiornik na paliwo ciekłe wyposaża się zawsze w zawory bezpieczeństwa, które uniemożliwiają wzrost ciśnienie wewnątrz. Ponadto w razie jakiejkolwiek poważnej awarii zamontowany zawór nadmiernego wypływu zapobiega możliwości wypływu gazu ze zbiornika. Podobne zabezpieczenie dotyczy napełnienia zbiornika, w którym maksymalne napełnienie wynosi około 85%.

Właściwa wentylacja kotłowni

W przypadku wyboru instalacji grzewczej zasilanej gazem płynnym należy zadbać o odpowiednią wentylacją kotłowni. Wynika to z faktu, iż ciężar gazu płynnego jest wyższy niż powietrza. Jest to szczególnie niebezpieczne, kiedy nastąpi awaria i nieszczelność całego układu. Dobrze jest więc wykonać montaż kratek nawiewnych i wywiewnych w celu optymalizacji działania wentylacji grawitacyjnej. W odróżnieniu od instalacji zasilanych innymi materiałami, tutaj kratkę wywiewną montuje się pod sufitem, natomiast wywiewną przy podłodze. Dowiedz się więcej o wentylacji budynków: http://req24.pl/informacje/