Biologiczna oczyszczalnia ścieków. Jakie są zasady działania?

Tego typu urządzenie dba o regularne usuwanie ze ścieków substancji organicznych. W tym celu wykorzystuje się mikroorganizmy, które funkcjonują w warunkach tlenowych (wówczas produkty uboczne to woda oraz dwutlenek węgla) oraz warunkach beztlenowych (metan oraz dwutlenek węgla). Nazewnictwo nie jest do końca precyzyjne, gdyż pod tą nazwą kryją się dwa typy urządzeń w zależności od wykorzystanej technologii. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe wyjaśnienie. 

Oczyszczalnia z osadem czynnym

Rozmieszczone w bioreaktorze mikroorganizmy mogą się tutaj poruszać swobodnie. Taka oczyszczalnia posiada także osadnik wstępny, który działa na zasadzie napowietrzania bioreaktora. Dzięki temu dochodzi do tlenowego rozkładu substancji organicznych, które to następnie w nieco większej formie opadają na dół zbiornika. Takie nieczystości są następnie transportowane do osadnika wstępnego, który pełni też rolę filtra zanieczyszczeń. Po procesie oczyszczania ścieki wędrują do osadnika wtórnego i kolejno są wypuszczane do wód powierzchniowych.

Oczyszczalnia ze złożem biologicznym

To najczęściej wybierane urządzenie, które sprawdza się przede wszystkim w domach jednorodzinnych niemających dostępu do kanalizacji. Mamy tu do czynienia z bardzo dobrym rozwiązaniem, które działa korzystnie na środowisko. W trakcie pracy oczyszczalni łączą się w zasadzie dwa procesy: beztlenowy i tlenowy. To wszystko ma miejsce w pojedynczym zbiorniku złożonym z kilku mniejszych urządzeń: osadnika wstępnego, dwóch stref ze złożem biologicznym oraz osadnika wtórnego. Mechaniczne oczyszczenie w środowisku beztlenowym następuje w pierwszym urządzeniu, następnie nieczystości transportowane są do punktów ze złożem biologicznym. Ta strefa złożona jest z grzybów, protistów, bakterii. Pozwala to na rozkład materii organicznej, następnie utworzona błona biologiczna zwiększa swoją objętość i odrywa się. Następnie trafia do osadnika wtórnego i kolejno wstępnego. Oczyszczone już ścieki można wylać do rowu melioracyjnego lub gruntu.

Jakie zalety i wady mają takie systemy?

Oczyszczalnie biologiczne mogą pochwalić się naprawdę dobrą trwałością przez wiele lat. Ponadto nie zajmują dużo miejsca i cechują się doskonałym usuwaniem zanieczyszczeń. W przypadku urządzenia ze złożem biologicznym, dużym plusem jest odporność na zmiany temperatury oraz niewielkie koszty eksploatacji. Wśród wad należy wymienić konieczność regularnego czyszczenia i problemy z wymianą części. W przypadku oczyszczalni z osadem czynnym możemy używać ścieków do prac rolniczych. Niestety to urządzenie jest dużo droższe w eksploatacji i potrafi się zepsuć. Korzystanie z tejże oczyszczalni nie jest też tak łatwe jak u poprzednika.