Instalacja kanalizacyjna, sanitarna w domu. Podstawowe błędy.

Nieprawidłowe wykonanie instalacji kanalizacyjnej może przysporzyć nam sporo problemów. Czasem w pośpiechu, czy też przez zwyczajną nieuwagę, uszkodzone lub źle podłączone zostają poszczególne elementy. Wówczas mamy różne konsekwencje w postaci nieprzyjemnego zapachu, zbyt wolnego odpływu nieczystości lub nawet cofania się ścieków. Nasz niefachowy montaż może być problemem dla całej rodziny, warto więc dokładnie zaplanować całą instalację i zlecić ją fachowcom. Jakie błędy popełniane są najczęściej? 

    a) Podciśnienie w instalacji to częsty problem związany z dużym napływem ścieków z sąsiedniego pionu. Wówczas tworzy się podciśnienie, które wysysa wodę z syfonu. Błędem jest tu częste rozmieszczenie przyłączeń do pionu w miejscach takich jak umywalki, czy wanny poniżej toalety znajdującej się na tym samym piętrze. Pamiętajmy, aby przyłącze do podejścia kanalizacji znajdowało się poniżej innych części naszej instalacji. Wówczas nie będzie dochodziło do tego niekorzystnego zjawiska.

   b) Źle podłączone syfony. Każdy fragment instalacji sanitarnej powinniśmy łączyć osobnymi przyłączkami. Gromadząca się woda z syfonu pełni rolę ogranicznika odcinającego kanalizację od reszty urządzeń sanitarnych. Oszczędności lub złe podłączenie będzie skutkowało nieprzyjemnym zapachem w łazience. Warto w tym miejscu zadbać nie tylko o fachowy montaż i rozdzielenie przyłączeń, ale też odpowiednią przepustowość rur. Dzięki temu unikniemy późniejszych problemów. Należy pamiętać, że miska ustępowa nie może mieć kilku przyłączeń, każde powinno być oddzielne.

  c) Zbyt długie łączenia. Chodzi tu przede wszystkim o tworzenie długich odcinków sanitarnych i pionów kanalizacyjnych. Tutaj najlepsze są najkrótsze rozwiązania, miska ustępowa powinna znajdować się jak najbliżej pionu (maksymalnie do 1 metra). W przypadku reszty urządzeń sanitarnych ta odległość może wynosić maksymalnie 3 metry, chyba że posiadamy zamontowaną rewizję ułatwiającą odetkanie zatoru w razie potrzeby. Innym sposobem na dłuższą instalację w dużych domach jest zastosowanie syfonu z zaworem napowietrzającym. Wszelkie nieszczelności w instalacjach sanitarno-kanalizacyjnych wynikają najczęściej z niedokładnego podłączenia rur lub korzystania z rozwiązań wielu różnych producentów. Najlepiej jest wybrać tylko jedną firmę i tego się trzymać.